Basisschool Sint-Theresia

Kortrijk

 De basisschool Sint-Theresia te Kortrijk bestaat uit drie vestigingsplaatsen. Deze zijn elk op zich gegroeid uit een rijk verleden. De congregatie van de Zusters van het Geloof zette destijds bakens uit om hier en daar in Kortrijk basisonderwijs in te richten. Het is vanuit de geloofsvisie van de Zusters dat uiteindelijk onze school met zijn drie vestigingsplaatsen is ontstaan. De congregatie heeft in het verleden enorme financiële inspanningen geleverd om deze ‘droom’ te realiseren. Vandaag de dag ressorteert de school onder de VZW KBK (Katholieke basisscholen Kortrijk). Wees welkom! Onze school is een school met een hart voor de kinderen. Dit betekent:

♥ liefde is het sleutelwoord voor elke opvoeding

♥ we creëren een sfeer waar elk kind gelukkig kan zijn

♥ we stimuleren het respect en de verdraagzaamheid tegenover elkaar

♥ leren zien we ruim: kennis verzamelen, vaardigheden verwerven, gevoelens uiten, waarden herkennen en beleven

♥ we staan open voor vernieuwing met aandacht voor vorming van hoofd, hart en handen

♥ onze school is katholiek: een werk– en leefgemeenschap waarin we dagelijks het geloof beleven